Протягом першого півріччя 2021 року діяльність районної державної адміністрації спрямовувалася на своєчасне та якісне виконання завдань, пов’язаних з формуванням та реалізацією державної політики в районі. Досягнення поставленої мети  і здійснення намічених заходів забезпечувалося шляхом реалізації на місцях актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також це залежить від стану виконавської дисципліни, рівня організації роботи, відповідальності та ініціативності кадрів, посилення персональної відповідальності керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” районною державною адміністрацією проводиться робота щодо поліпшення, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами.

Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  на звернення    до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” районною державною адміністрацією проводиться робота щодо поліпшення, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами.

Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” районною державною адміністрацією проводиться робота щодо поліпшення, ґрунтовного  та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами.

Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”,  Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” районною державною адміністрацією проводиться робота щодо поліпшення, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами.

ДОВІДКА

 Про роботу зі зверненнями громадян                   

за підсумками  2018 року

Одним із найважливіших напрямів стабілізації суспільства є задоволення справедливих вимог громадян. З цією метою у районній державній адміністрації запроваджено систему прийому та розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, враховуючи особливу роль звернень громадян у забезпеченні зв’язку між владою та громадянином, з метою розв’язання важливих проблем населення районною державною адміністрацією протягом 2018 року проводилась робота, спрямована на забезпечення кваліфікованого та всебічного розгляду порушених питань громадянами  району.

Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”,Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою вирішення важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому районною державною адміністрацією проводиться робота щодо поліпшення кваліфікованого, ґрунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами.

Одним із найважливіших напрямів стабілізації суспільства є задоволення справедливих вимог громадян. З цією метою у районній державній адміністрації запроваджено систему прийому та розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

Систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до районної державної адміністрації, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Вживаються заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян щодо одержання обґрунтованої, повної та своєчасної відповіді на звернення.

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.