До уваги учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб!

Картинки по запросу учасники ато оосВідповідно до постанови Кабінету Міністрів  від 10 жовтня 2018 р. № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом»  надається державна підтримка у забезпеченні доступним житлом шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

- 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;

- 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Право на державну підтримку мають:

1) особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;

2) особи, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа, за умови, що такі особи та члени їх сімей не мали у власності житлової площі протягом останніх трьох років до моменту звернення;

3) особи, які мають у власності житлову площу (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;

4) особи, відомості про яких внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією, та на території населених пунктів, , що розташовані на лінії зіткнення,  або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.

5) Середньомісячний грошовий дохід кандидатів (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав), разом з доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.

Державна підтримка надається шляхом сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла. При цьому одержувачі державної підтримки вносять на свій поточний рахунок, відкритий в банку, кошти в обсязі 70 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла.

Одержувачі державної підтримки можуть отримувати кредит в банку для сплати частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір державної підтримки, на умовах та у порядку, що визначені банком.

Одержувачі державної підтримки самостійно обирають об'єкти, на будівництво яких можуть спрямовуватися кошти державної підтримки, а також новозбудовані об'єкти (далі - об'єкти фінансування).

При цьому забудовники, продавці, управителі, замовники повинні відповідати таким критеріям:

- щодо забудовників не порушено провадження у справі про банкрутство / забудовники не перебувають у стані припинення;

- наявність дозвільних документів на виконання будівельних робіт відповідного об'єкта, що відповідають вимогам законодавства (повідомлення про початок виконання будівельних робіт / дозвіл на виконання будівельних робіт тощо), або наявність сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (декларації про готовність об'єкта до експлуатації);

- наявність документів, що підтверджують право (власності, користування тощо) на земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво відповідного житлового об'єкта;

- строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта житлового будівництва підтверджено забудовником документально та не перевищує 12 місяців з дати укладення одержувачем державної підтримки із забудовником договору про придбання житла;

- вартість будівництва або продажу 1 кв. метра не перевищує граничну вартість, визначену Мінрегіоном, відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.

Для отримання державної підтримки її одержувач подає регіональному управлінню Держмолодьжитла такі документи:

- заяву про надання державної підтримки;

- копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім'ї; або у разі відсутності - довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків ;

- витяг з Державного реєстра речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла;

- довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності (документи, що підтверджують доходи членів сім'ї одержувача державної підтримки);

- письмову згоду кожного повнолітнього члена сім'ї, на якого розраховується розмір державної підтримки щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі);

- документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір державної підтримки, які разом з ним проживають або зареєстровані;

- лист від забудовника про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема за рахунок державної підтримки;

- копії документів, отримані від забудовника, завірені в установленому законодавством порядку;

- акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції).

- внутрішньо переміщена особа також подає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  та копії відповідних довідок членів її сім'ї.

- копію посвідчення учасника бойових дій та довідку з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції,

або копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, або копію посвідчення члена сім'ї загиблого.

- У разі звернення уповноваженої особи також подається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені громадянина.

Заяви  подаються  до Херсонського регіонального управління  державної спеціалізованої фінансової установи "Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" місто Херсон, Суворовський район, проспект 200 річчя Херсона, будинок 38, корпус 6.

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.