Звіт про стратегічну екологічну оцінку до проекту Генерального плану с. Львове Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області

Звіт складено відповідно до Закону України
 «Про стратегічну екологічну оцінку»

ДБН Б.2.2-12~2018. «Планування і забудова територій»

1. Львівська сільська рада Бериславського району Херсонської області виступає замовником проекту містобудівної документації, Генерального плану с. Львове Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області (далі – Генеральний план), відповідно до рішення від 19.06.2018р. №261, на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».

Генеральний план є документом державного планування місцевого рівня, розроблений на основі затвердженої містобудівної документації, Схеми планування території Херсонської області, технічної документації по встановленню меж с. Львове, плану внутрішньогосподарського землекористування, технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, топографо-геодезичних досліджень 2017 року розроблених ДП «Херсонгеоінформ».

Генеральний план розроблено з метою:

- корегування меж населеного пункту з доповненням територій під розміщення житлової території, пляжної зони, комунально-складської, виробничої;;

- розроблення у складі Генерального плану зонування території населеного пункту;

- врахування існуючих та встановлення проектних соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.

Затверджений у чинному порядку Генеральний план села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.

За проектом Генерального плану, в межах с. Львове позначено існуючі виробничі та комунально-складські підприємства, сільськогосподарського напрямку які відносяться до 4 та 5-тої санітарної класифікації санітарно-захисні зони яких розповсюджуються на території існуючої житлової забудови населеного пункту.

На північ від населеного пункту позначено існуюче сміттєзвалище площею - 1,2 га на відстані 0,5 км від межі населеного пункту. Охоронну зону навколо сміттєзвалища встановлено 500 м.

Відповідно до прийнятих за цим Генеральним планом рішень території на півночі та сході від с. Львове включаються до меж населеного пункту та визначаються для розташування житлової забудови та об’єктів, що відносяться до 5-го класу санітарної класифікації підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м, з метою влаштування виробничого кластеру який матиме містоутворюючу функцію, створення робочих місць для стимуляції трудової міграції.

В районі с. Львове та безпосередньо в межах населеного пункту розташовано території природоохоронного статусу, водоохоронні смуги р. Дніпро, режим використання яких порушено, у зв’язку з розташуванням в їх межах житлової, виробничо-складської забудови та її санітарно-захисних смуг, також в межах зазначених водоохоронних смуг розташовано зернотік, обладнаний для завантаження річкового судноплавного транспорту, який має причал та дозвіл на водокористування відповідно до розділу ІІІ, Водного кодексу України (згідно інформації ТОВ «АВЕ»).

Проектом Генерального плану передбачається:

- влаштування самопливної та напірної каналізації яку прокладено від насосних станцій, що розташовані на заході та сході населеного пункту по вул. Магістральна, вул. Шосейна відповідно, до проектної установки місцевих очисних споруд типу «BIOTAL», яка розташована на заході с. Львове вул. Магістральна, з метою забезпечення охорони ґрунтів від забруднення стоками;

- рекультивацію існуючого сміттєзвалища та розташування на його території полігону ТПВ у комплексі з сортувальною станцією площею 1,2 га на відстані 0,5 км від межі населеного пункту. Охоронну зону навколо сміттєзвалища встановлено 500 м та накладено планувальні обмеження на використання території в межах санітарно захисної смуги полігону ТПВ;

- передбачено закриття діючих кладовищ, що розташовані на ненормативній відстані від житлової забудови населеного пункту та влаштування проектного кладовища на відстані 542 м на північ від населеного пункту;

- влаштування на території населеного пункту системи зелених насаджень, яка в поєднанні з природно-ландшафтними умовами та архітектурно-планувальним рішенням буде сприяти покращенню мікроклімату та створенню сприятливих умов для життя та відпочинку населення, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018  таблиці 8.1.

Для реалізації заходів передбачених рішеннями генерального плану, на територіях житлової забудови, що розташовані в межах санітарно-захисних смуг виробничих та комунально-складських підприємств, з порушенням вимог санітарних та будівельних норм, встановлюється спеціальний режим використання території відповідно до схеми зонування території населеного пункту, зони Ж-1с, який передбачає поступову зміну функціонального призначення зазначених територій та відселення мешканців на території проектної житлової забудови населеного пункту. В подальшому, об’єкти нерухомості, розташовані на зазначених територіях можуть використовуватись, для розташування закладів громадського призначення, відповідно до містобудівних норм, або дозволених об’єктів виробничого чи комунально-складського профілю розташування яких не потребує встановлення санітарно-захисних смуг.

На території існуючої житлової та виробничої забудови, що розташована з порушенням вимог Водного кодексу України, санітарних та будівельних норм, на відстані ближче ніж 200м до зрізу води р. Дніпро, встановлено  водоохоронні смуги за нормативним розміром, з метою приведення використання зазначених територій у відповідність до законодавства, санітарних та будівельних норм, запропоновано розробити проект встановлення водоохоронних смуг та після його затвердження відповідно до діючого законодавства, внести відповідні зміни до проекту Генерального плану.

Території проектних виробничих та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно захисними смухами 50 метрів, відповідно до санітарної класифікації.

 

 • Територія села Львове характеризується як житлова. Основною структурно-плановою одиницею населеного пункту є квартали садибного типу.

Село електрифіковане, телефонізоване, централізоване водопостачання – з артезіанської свердловини та річки Дніпро. Теплопостачання та каналізаційна мережа – відсутні. Село не газифіковане.

Основними місцями прикладення праці є сільське господарство і сфера обслуговування села, у зв’язку з недостатньою туристичною привабливістю, невеликою кількістю населення і розміром населеного пункту, відсутністю інших видів ресурсів окрім сільськогосподарського напрямку, у проекті Генерального плану, як профільна, визначена сільськогосподарська спеціалізація.

Рослинність бідна та однорідна. Ділянки з природною рослинністю використовуються як випаси. З деревинної рослинності є сади та лісосмуги, створені людиною, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні, історико-культурного призначення та такі, що мають потенційну туристичну привабливість знаходяться за межами населеного пункту.

За природничо-кліматичними ознаками території населеного пункту входить до складу ІІІ-го кліматичного району і ІІІ-Б підрайону.

Грунтові води на території села залягають на глибині більше 3 м. Територія села не затоплюється.

Територія населеного пункту розміщена за межами сейсмічних районів України.

Клімат області засушливий з жарким літом. Середньорічна температура повітря 22,5-23,5оС, середньо-січневий мінус 3,0-4,0оС.

Середньорічна кількість опадів становить 380-430 мм. Нормативне промерзання грунту – 0,8-0,9 м.

Переважний напрямок вітрів, взимку - північно-східні, Щорічно спостерігаються суховії.

Нормативний тиск на суглінки легкі 1,6-1,7 кг/см2, середні – 1,8-1,9 кг/см2.

По географічному районуванню територія с. Львове розташована  в центральній степовій зоні. Рельєф території - рівнинний. Різниця відміток коливається в межах 3,5 метра.

Основними екологічними проблемами населеного пункту є: відсутність полігону твердих побутових відходів та підприємств з сортування та переробки,  розміщення та захоронення відходів, відсутність каналізаційних мереж і очисних споруд, забруднення водних підземних вод скидами стоків з не герметичних вигребів, з житлової та виробничо-складської території, низький рівень використання альтернативних джерел енергії, низький рівень впровадження енергоефективних технологій.

У с. Львове наявні два радіотехнічні об'єкти, а саме, передавальні радіотехнічні засоби, що є джерелами випромінювання електромагнітних хвиль.

С. Львове розташовано за межею зони можливого радіоактивного забруднення (від аварій на АЕС), можливого хімічного забруднення, від аварій на інших потенційно небезпечних об'єктах.

 

 • За виконанням положень Генерального плану стан довкілля, умови життєдіяльності населення зазнають впливу наступним чином, відповідно за сферами:

Охорона атмосферного повітря

Найбільшим джерелом забруднення є автономні котли, які використовуються для опалення приміщень житлового призначення.

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні кам’яного або бурого вугілля обчислюються виходячи із витрат кам’яного або бурого вугілля.

Середній твердопаливний котел виробляє:

Твердий енергоносій — кам’яне або буре вугілля.

Вихідні дані для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні кам’яного або бурого вугілля:

витрата кам’яного або бурого вугілля за звітний період при роботі печей становила В = 1,21 т;

нижча робоча теплота згорання палива — Qвугілля = 20,47 МДж/кг.

Показники емісії забруднюючих речовин:

Назва показника емісії

Умовне позначення

Значення показника, г/ГДж

Оксиди азоту

kNOx

100,90

Оксид вуглецю

kCO

1 871,5

Діоксид вуглецю

kCO2

93 740,0

Оксид діазоту

kN2O

1,4

Метан

kCH4

1,0

Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР)

kНМЛОР

600,0

Суспендовані тверді частинки (сажа)

kсажі

2 305,9

Сірчистий ангідрид

kSO2

2 506,0

Валовий викид оксидів азоту:

ENOx = 10-6kNOxQri B = 10-6 × 100,9 г/ГДж × 20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,0025 т

Валовий викид діоксиду сірки:

ESO2 = 10-6kSO2QвугілляB = 10-6 × 2506,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,062 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO = 10-6kCOQвугілляB = 10-6 × 1871,5 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,046 т

Валовий викид оксиду азоту:

EN2O = 10-6kN2OQвугілляB = 10-6 ×1,4 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,00003 т

Валовий викид метану:

ECH4 = 10-6kCH4QвугілляB = 10-6 × 1,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,000025 т

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO2 = 10-6kCO2QвугілляB = 10-6 × 93 740,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 2,32 т

Валовий викид речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа):

Eсажі = 10-6kсажіQвугілляB = 10-6 ×2305,9 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,057 т

Валовий викид неметанових летких органічних речовин (НМЛОР):

EНМЛОР = 10-6kНМЛОРQвугілляB = 10-6 × 600,0 г/ГДж ×  20,47 МДж/кг × 1,21 т = 0,0149 т.

За даними від сільської ради на території с.Львове розташовано 853 житлових будинків. Отже, загальна кількість викидів забруднюючих речовин за звітний період по населеному пункту, вищезазначеного складу, складає: 2134,5941т.

Проектом Генерального плану передбачається збільшення потужності електромереж, що у комплексі з заходами розвитку технологій альтернативної енергетики, дасть можливість перейти на використання систем опалення з електричними котлами.

В районі с. Львове потенційними джерелами забруднення атмосферного повітря є сміттєзвалище, що розташоване на півночі населеного пункту та виробничі та комунально-складські підприємства, сільськогосподарського напрямку, які відносяться до 5-ї санітарної класифікації, зазначені підприємства не мають затверджених дозволів на здійснення викидів до атмосферного повітря, проте викиди можливі через виникнення надзвичайних ситуацій та за умови порушення санітарно-технічних норм експлуатації зазначених підприємств окрім складського підприємства ТОВ «АВЕ»  яке має дозволені обсяги викидів шкідливих речовин відповідно до дозволу № 6520683001-2.

Потенційно, за умови збільшення потужності виробничих об’єктів на проектних територіях та збільшення населення, з реалізацією положень Генерального плану відбудеться зріст автомобілізації населеного пункту, до вищенаведених проблем долучиться забруднення повітря пилом через часткову відсутність асфальтованих проїжджих частин вулиць. Тому проектом Генерального плану передбачено вдосконалення транспортної інфраструктури, що передбачає обов’язкове асфальтування та влаштування смуг озеленення пішохідної та проїжджої частини вулиць.

 Охорона ґрунту, водних ресурсів та водокористування

 У с. Львове передбачено водопостачання, що здійснюється за допомогою влаштування артезіанських свердловин. Проектом Генерального плану запропоновано влаштування проектних артезіанських свердловин, що запропоновано розташувати на сході та заході населеного пункту в районі вулиць Магістральна та Шосейна, існуючі свердловини режим охоронної зони яких не порушено, запропоновано використовувати для технічного водопостачання виробничо-складських підприємств. Для зрошення присадибних ділянок та господарського використання плнується використовувати діючу насосну станцію з джерелом водопостачання з річки Дніпро розташованої за межами населеного пункту на відстані 2,5 км. вниз за течією.

Станом на сьогодні у с. Львове відсутня централізована система каналізування і очисні споруди. Для каналізування житлових територій використовуються вигреби, виробничо-складських - зливні ями. Що суперечить чинному законодавству у сфері екології та санітарно-епідеміологічним нормам.

Утилізація побутових стоків вирішувалася небезпечно в екологічному плані - за допомогою вигрібних ям, з постійною загрозою забруднення грунтів, грунтових, підземних та поверхнемих вод.

Кількість населення за данними сільської ради становить 2287осіб.

Стандартно на 1 дорослу людину приймається 0,5 кубометрів відходів.

Виходить, що у добу у вигрібну яму зливається 2287*0,5=1143,5 кубометрів стоків (по всьому населеному пункту). 

Генеральним планом населеного пункту передбачено влаштування самопливної та напірної каналізації яку прокладено від насосних станцій, що розташовані на заході та сході населеного пункту по вул. Магістральна, вул. Шосейна відповідно, до проектної установки місцевих очисних споруд типу «BIOTAL», яка розташована на заході с. Львове по вул. Магістральній.

Проектна самовпливна каналізаційна мережа підключена до установок «BIOTAL» для глибокої очистки стічних вод, виготовлені згідно з ТУ У 29.2-30716613-001:2006. Установки повинні бути герметичними, заглибленого чи напівзаглибленого типу, або розташовуватися в закритих приміщеннях. Осад та надлишковий мул, які утворюються в процесі роботи установок «BIOTAL», повинні тимчасово зберігатися в герметичних ємностях установки (або окремих розташованих ємностях) і періодично видалятися з них для подальшої утилізації. Тверде сміття, яке не підлягає обробці, вивозиться на сортувальну станцію полігону ТПВ.

Механізм скиду води після очищення для установок «BIOTAL» визначається за окремим проектом в залежності від обраної технологічної схеми.

Станом на сьогодні у с. Львове знешкодження твердих побутових відходів відбувається на території існуючого сміттєзвалища без організації необхідної обробки та сортування.

З метою приведення процесу утилізації побутових відходів, у відповідність до Закону України «Про відходи», проектом Генерального плану передбачено рекультивацію існуючого сміттєзвалища та влаштування на його території полігону ТПВ у комплексі з сортувальною станцією площею 1,2 га на відстані 0,5 км від межі населеного пункту. Охоронну зону навколо сміттєзвалища встановлено 500 м та накладено планувальні обмеження на використання території в межах санітарно захисної смуги полігону ТПВ.

 Захист від шуму, вібрації та від електромагнітних випромінювань

 У с. Львове наявні джерела зовнішнього техногенного акустичного забруднення, такі як транспортна інфраструктура, промислові підприємства, та комунальні об'єкти, присутні у недостатній кількості для завдання шкоди населенню, або порушення санітарних норм від акустичного забруднення.

Джерелами зовнішнього біогенного акустичного забруднення відповідно до Генерального плану населеного пункту є проектна будівля будинку культури, існуючі кафе та виробничі об’єкти ТОВ «АВЕ». Об’єкти розташовані на відокремлених громадських територіях.

Території вулиць в межах червоних ліній передбачають влаштування зелених насаджень захисного призначення.

Магістральні мережі електропостачання та трансформатори знаходяться на території виробничих зон та на територіях житлової забудови, Генеральним планом встановлено їх санітарно-захисні смуги, для захисту від електромагнітних випромінювань, накладено відповідні планувальні регламенти які обмежують нове будівництво та реконструкцію існуючого.

 

 • Території або об’єкти, що мають природоохоронний статус в районі с. Львове та безпосередньо в межах населеного пункту відсутні.

 

 • Генеральним планом с. Львове, не передбачено зобов’язань у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, на міжнародному чи національному рівнях, оскільки такі зобов’язання не передбачені завданням на проектування Генерального плану та не обумовлені вихідними даними.

 

 • За результатом виконання положень Генерального плану очікується поліпшення стану здоров’я населення, через влаштування на належному рівні, відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм систем водопостачання та каналізування населеного пункту, налагодження механізму сортування відходів, створення та функціонування полігону ТПВ, у відповідності до Закону України «Про відходи», очищення ґрунту та ґрунтових вод, від забруднення побутовими стоками, та відходами пов’язаними з сільськогосподарським виробництвом.

Негативні наслідки виконання зазначеного документу пов’язані з передбаченим у Генеральному плані збільшенням населення с. Львове, що у зв’язку з відсутністю у населеному пункті, централізованих систем газопостачання та опалення, призведе до збільшення викидів у атмосферу продуктів горіння твердого палива, через використання індивідуальних твердопаливних котлів для обігріву будинків в опалювальний період.

 

 • Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування, запропоновано, збільшення потужності мережі електропостачання, для забезпечення можливості влаштування систем електричного опалення. Для забезпечення сталої тенденції до зниження викидів від паливних теплогенераторів, пропонується впроваджувати програми направлені на перехід на використання альтернативних, відновлюваних джерел енергопостачання.

На виконання вимог п. 6.1.29 таблиця 6.5 ДБН Б.2-2.12:2018 «Планування і забудова територій» та статті 35-1 Закону України «Про відходи», необхідно розробити Схему санітарного очищення території населеного пункту відповідно до якої враховується налагодження механізму збору та вивезення сміття та необхідність визначення місць для розташування майданчиків під розміщення контейнерів для сміття на територіях житлових масивів, територій загального користування, об’єктів благоустрою, територій виробничих та громадських підприємств, або передбачати їх розташування відповідно до пункту 4.4 ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків» відповідно до якого місця розміщення контейнерних майданчиків на об'єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд, а  для території  садибної  забудови - у складі проектів детальних планів цих територій. Під час реалізації інвестиційних проектів з влаштування виробничих територій та безпосередньої їх експлуатації необхідно дотримуватись відповідних будівельних, санітарних та технологічних норм, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.

На виконання вимог статей 32, 33 Закону України «Про відходи», передбачити влаштування сортувальної станції у комплексі з полігоном ТПВ.

Також, необхідно визначити механізм скиду води після очищення для установок «BIOTAL» визначається за окремим проектом в залежності від обраної технологічної схеми, відповідно до “Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/59006 від 24.09.14р.”.

 

 • Стратегічна екологічна оцінка здійснювалась на основі містобудівної документації, Схеми планування території Херсонської області, технічної документації по встановленню меж
  с. Львове, плану внутрішньогосподарського землекористування, технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, топографо-геодезичних досліджень 2017 року розроблених ДП «Херсонгеоінформ» та з даних з відкритих джерел.

Серед ускладнень можна зазначити відсутність статистичних даних про вміст шкідливих речовин у біосфері та із захворювань.

 

 • Для здійснення моніторингу наслідків необхідно передбачити, регулярне проведення гігієнічної оцінки водних ресурсів з точки зору можливості забезпечення водою в необхідній кількості і потрібної якості потреб населення, промисловості і сільського господарства, оцінку ґрунтів за хімічними, бактеріологічними, гельмінтологічними та ентомологічними показниками відповідно до "Методических указаний по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами" або інших аналогічних нормативних документів.

 

 • Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

 

 • Стратегія розвитку с. Львове покладена в основу проекту Генерального плану, передбачає розвиток виробництва у сфері сільського господарства та альтернативної енергетики, що не призводить до значного техногенного навантаження на довкілля, проте, недотримання технологій та нормативів у сферіповодження з відходами, як побутового так і виробничого характеру, може призвести до забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів та негативно вплинути на здоров’я населення.

Стан довкілля в населеному пункті є прийнятним, у зв’язку з невеликою кількістю населення, що складає 2520 осіб та не великого відсотка виробничих територій, що експлуатуються,  разом з тим, за умови подальшого ігнорування проблем поводження з відходами, при рості кількості мешканців та збільшення відсотку територій зайнятих виробничими потужностями, ситуація може змінитися в гіршу сторону.

Тому вкрай важливо в якості першочергових заходів з реалізації положень Генерального плану реалізовувати програми зазначені у пункті 7 цього звіту.

 Основні техніко-економічні показники

Назва показника

Одиниця виміру

Існуючий стан

Проектний період

Населення

тис. осіб

2287

2600

Територія в межах населеного пункту, всього:

га

233,80

249,0653

ут.ч.: житлової забудови, всього

»

140,4934

142,5712

садибної

»

140,4934

142,5712

блокованої

»

----

----

багатоквартирної

»

----

----

Громадської забудови, всього

»

6,6451

8,6180

Виробничої, всього

»

3,1117

4,4436

Комунальної, всього

»

3,7

4,9232

Складської, всього

»

----

----

Транспортної інфраструктури, всього

»

28,3719

33,5652

у т.ч. вулично-дорожньої мережі

»

23,1008

28,1941

зовнішнього транспорту

»

5,3711

5,3711

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього

»

----

4,6121

у т.ч. загального користування

»

----

4,6121

лісів

»

----

----

дач та садівницьких товариств

»

----

----

Природно-заповідного фонду, всього

»

35,4568

34,6553

Водних поверхонь

»

----

----

Сільськогосподарських угідь

»

23,7004

----

Інші території

»

 

 

Житловий фонд, всього:

тис. м2

85300

95500

 

Кіл. квартир

853

955

у т.ч.: непридатний житловий фонд

»

----

----

Розподіл житлового фонду за видами забудови:

 

 

 

садибна

»

853

955

блокована

»

----

----

багатоквартирна

»

----

----

Середня житлова забезпеченість населення загальною площею

м2/чол.

37,29

36,73

Вибуття житлового фонду, всього:

тис. м2

----

----

непридатного

»

----

----

придатного у зв'язку з реконструкцією

»

----

----

Нове житлове будівництво, всього:

тис.м2

----

10200

 

Кіл. квартир

----

102

одноквартирне садибне

»

----

102

блоковане

»

----

----

багатоквартирне

»

----

---

Об'єкти громадського обслуговування:

 

 

 

дитячі дошкільні заклади, всього

тис. місць

0,075

0,075

загальноосвітні школи, всього

»

0,365

0,365

фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських населених пунктів), всього

Об'єкт

1

1

пожежні депо, всього

Об'єкт/

пожежних

автомобілів

----

 

 

1/2

 

 

Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту

 

 

 

Довжина вулиць і доріг, всього

км

20,419

22,724

у т. ч. для міських магістралей (окремо загально­міського та районного значення)

»

2,776

2,776

для сільських вулиць і доріг усіх категорій

»

17,643

19,948

Щільність вулиць і доріг, всього

км/км2

1/8,73

1/9,67

у т. ч. для міських магістралей (окремо загально­міського та районного значення)

»

1/1,18

1/1,18

для сільських вулиць і доріг усіх категорій

»

1/7,54

1/8,49

Щільність мережі наземного пасажирського транспорту

км/км2

1/1,18

1/2,41

Загальний рівень автомобілізації

Авт. на 1 тис.чол.

86

250

У т. ч. рівень автомобілізації легкового автомо­більного транспорту

»

70

250

Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання - гаражі, відкриті автостоянки)

машино-місць

198

200

Інженерне забезпечення

 

-----

-----

Водопостачання

 

 

 

Сумарний відпуск води

тис. м3/добу

0,46

0,68

Потужність головних споруд водопроводу

»

1,350

1,350

Каналізація

 

     

        

Загальне надходження стічних вод

»

----

0,58

Сумарна потужність очисних споруд

»

----

0,638

Електропостачання

 

 

 

Сумарне споживання електроенергії

млн. кВт х год./рік

2,172650

2,394000

Потужність джерел покриття електронавантажень

тис. кВт

11,300

11,300

Теплопостачання

 

 

 

Потужність централізованих джерел тепла, всього

МВт

----

----

Подача тепла, всього

»

----

----

Газопостачання

 

 

 

Споживання газу, всього

млн. м3/рік

 

 

Інженерна підготовка та захист території

 

 

 

Захист території від затоплення:

га

----

----

протяжність захисних споруд

км

 

 

Намив, підсипання території

га

----

----

Берегоукріплення

»

----

----

Пониження рівня ґрунтових вод

»

 

 

Регулювання русел рік / водойм

км/га

----

----

Протиерозійні, протизсувні, протикарстові заходи

га

----

----

Освоєння заторфованих і заболочених територій

»

 

 

Освоєння територій із іншими складними умовами:

 

----

----

протипросадні заходи;

»

----

----

сейсмічністю 7 балів і більше

»

----

----

Дощова каналізація

км

----

----

Очисні споруди дощової каналізації

Одиниць

----

----

Санітарне очищення території

 

 

 

Обсяги твердих побутових відходів, всього:

тис.т/ рік

1660,362

1887,6

Сміттєпереробні заводи

 

 

 

Кількість

Одиниць

----

----

Потужність загальна

тис.т / рік

----

----

Полігони

 

 

 

Кількість

Одиниць

----

1

Площа

га

----

1,2

Звалища

 

 

 

Кількість

Одиниць

1

----

Площа

га

1,2

----

 

 

 

 

 

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.