Повідомлення Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у «Звіті про стратегічну екологічну оцінку до проекту Генерального плану с. Львове Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області».

Львівська сільська рада запрошує представників громадськості до участі в громадських слуханнях щодо розгляду «Звіту про стратегічну екологічну оцінку до проекту Генерального плану с.Львове Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області» (далі- Звіт).

 1. Мета, склад та зміст проекту містобудівної документації Генерального плану с. Львове Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області (далі – Генеральний план).

Генеральний план розроблено з метою:

- корегування меж населеного пункту з доповненням площі земельної ділянки під житлову забудову та виробничо-складську;

- розроблення у складі Генерального плану зонування території населеного пункту;

- врахування існуючих та встановлення проектних соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.

Затверджений у чинному порядку Генеральний план села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.

Склад:

 • Пояснювальна записка до креслень Генерального плану населеного пункту с. Львове, Львівської сільської ради, Бериславського району Херсонської області  ТОМ 1
 • Схема розташування населеного пункту в системі розселення
 • План існуючого використання території поєднаного зі схемою існуючих планувальних обмежень 1:2000
 • Модель перспективного розвитку населеного пункту 1:5000
 • Генеральний план (основне креслення) 1:2000
 • Схема проектних планувальних обмежень 1:2000
 • Схема вулично-дорожньої мережі та зовнішнього транспорту 1:2000
 • Схема інженерної підготовки та захисту території 1:2000
 • Схема інженерного обладнання території 1:2000
 • Схема зонування території населеного пункту 1:2000
 • Пояснювальна записка та креслення Генерального плану населеного пункту с. Львове, Львівської сільської ради, Бериславського району Херсонської області ТОМ 2 (Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 1:5000

 Зміст:

За проектом Генерального плану, в межах с. Львове позначено існуючі виробничі та комунально-складські підприємства, сільськогосподарського напрямку які відносяться до 4 та 5-тої санітарної класифікації санітарно-захисні зони яких розповсюджуються на території існуючої житлової забудови населеного пункту.

На північ від населеного пункту позначено існуюче сміттєзвалище площею – 1,2 га на відстані 0,5 км від межі населеного пункту. Охоронна зона навколо кладовища встановлена 300 м та місця видалення відходів 500 м.

Відповідно до прийнятих за цим Генеральним планом рішень на території на півночі сході та заході від с. Львове включаються до меж населеного пункту, та визначаються для розташування житлової забудови.

Проектом Генерального плану передбачається влаштування самопливної каналізаційної мережі до проектної установки місцевих очисних споруд типу «BIOTAL», яка розташована в по вулиці Магістральна та Соборна, з метою забезпечення охорони ґрунтів від забруднення стоками. Передбачено рекультивацію існуючого сміттєзвалища, та розташування на його території полігону ТПВ у комплексі з сортувальною станцією площею 1,2 га на відстані 0,5 км від житлової забудови, також встановлено санітарно захисні смуги (500м) та накладено планувальні обмеження на використання території житлового призначення в межах санітарно захисної смуги полігону ТПВ.

Проектом Генерального плану передбачається влаштування на території населеного пункту систему зелених насаджень, яка в поєднанні з природно-ландшафтними умовами та архітектурно-планувальним рішенням буде сприяти покращенню мікроклімату та створенню сприятливих умов для життя та відпочинку населення, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018  таблиці 8.1.

 1. Основні техніко-економічні показники;

 Основні техніко-економічні показники

Назва показника

Одиниця виміру

Існуючий стан

Проектний період

 

Населення

тис. осіб

2287

2600

 

Територія в межах населеного пункту, всього:

га

233,80

249,0653

 

ут.ч.: житлової забудови, всього

»

140,4934

142,5712

 

садибної

»

140,4934

142,5712

 

блокованої

»

----

----

 

багатоквартирної

»

----

----

 

Громадської забудови, всього

»

6,6451

8,6180

 

Виробничої, всього

»

3,1117

4,4436

 

Комунальної, всього

»

3,7

4,9232

 

Складської, всього

»

----

----

 

Транспортної інфраструктури, всього

»

28,3719

33,5652

 

у т.ч. вулично-дорожньої мережі

»

23,1008

28,1941

 

зовнішнього транспорту

»

5,3711

5,3711

 

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього

»

----

4,6121

 

у т.ч. загального користування

»

----

4,6121

 

лісів

»

----

----

 

дач та садівницьких товариств

»

----

----

 

Природно-заповідного фонду, всього

»

35,4568

34,6553

 

Водних поверхонь

»

----

----

 

Сільськогосподарських угідь

»

23,7004

----

 

Інші території

»

 

 

 

Житловий фонд, всього:

тис. м2

85300

95500

 

 

Кіл. квартир

853

955

 

у т.ч.: непридатний житловий фонд

»

----

----

 

Розподіл житлового фонду за видами забудови:

 

 

 

 

садибна

»

853

955

 

блокована

»

----

----

 

багатоквартирна

»

----

----

 

Середня житлова забезпеченість населення загальною площею

м2/чол.

37,29

36,73

 

Вибуття житлового фонду, всього:

тис. м2

----

----

 

непридатного

»

----

----

 

придатного у зв'язку з реконструкцією

»

----

----

 

Нове житлове будівництво, всього:

тис.м2

----

10200

 

 

Кіл. квартир

----

102

 

одноквартирне садибне

»

----

102

 

блоковане

»

----

----

 

багатоквартирне

»

----

---

Об'єкти громадського обслуговування:

 

 

 

дитячі дошкільні заклади, всього

тис. місць

0,078

0,080

загальноосвітні школи, всього

»

0,365

0,365

фельдшерсько-акушерські пункти (для сільських населених пунктів), всього

Об'єкт

1

1

пожежні депо, всього

Об'єкт/

пожежних

автомобілів

----

 

 

1/2

 

 

Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту

 

 

 

Довжина вулиць і доріг, всього

км

20,419

22,724

у т. ч. для міських магістралей (окремо загально­міського та районного значення)

»

2,776

2,776

для сільських вулиць і доріг усіх категорій

»

17,643

19,948

Щільність вулиць і доріг, всього

км/км2

1/8,73

1/9,67

у т. ч. для міських магістралей (окремо загально­міського та районного значення)

»

1/1,18

1/1,18

для сільських вулиць і доріг усіх категорій

»

1/7,54

1/8,49

Щільність мережі наземного пасажирського транспорту

км/км2

1/1,18

1/2,41

Загальний рівень автомобілізації

Авт. на 1 тис.чол.

86

250

У т. ч. рівень автомобілізації легкового автомо­більного транспорту

»

70

250

Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання - гаражі, відкриті автостоянки)

машино-місць

198

200

Інженерне забезпечення

 

-----

-----

Водопостачання

 

 

 

Сумарний відпуск води

тис. м3/добу

0,46

0,68

Потужність головних споруд водопроводу

»

1,350

1,350

Каналізація

 

     

        

Загальне надходження стічних вод

»

----

0,58

Сумарна потужність очисних споруд

»

----

0,638

Електропостачання

 

 

 

Сумарне споживання електроенергії

млн. кВт х год./рік

2,172650

2,394000

Потужність джерел покриття електронавантажень

тис. кВт

11,300

11,300

Теплопостачання

 

 

 

Потужність централізованих джерел тепла, всього

МВт

----

----

Подача тепла, всього

»

----

----

Газопостачання

 

 

 

Споживання газу, всього

млн. м3/рік

 

 

Інженерна підготовка та захист території

 

 

 

Захист території від затоплення:

га

----

----

протяжність захисних споруд

км

 

 

Намив, підсипання території

га

----

----

Берегоукріплення

»

----

----

Пониження рівня ґрунтових вод

»

 

 

Регулювання русел рік / водойм

км/га

----

----

Протиерозійні, протизсувні, протикарстові заходи

га

----

----

Освоєння заторфованих і заболочених територій

»

 

 

Освоєння територій із іншими складними умовами:

 

----

----

протипросадні заходи;

»

----

----

сейсмічністю 7 балів і більше

»

----

----

Дощова каналізація

км

----

----

Очисні споруди дощової каналізації

Одиниць

----

----

Санітарне очищення території

 

 

 

Обсяги твердих побутових відходів, всього:

тис.т/ рік

1660,362

1887,6

Сміттєпереробні заводи

 

 

 

Кількість

Одиниць

----

----

Потужність загальна

тис.т / рік

----

----

Полігони

 

 

 

Кількість

Одиниць

----

1

Площа

га

----

1,2

Звалища

 

 

 

Кількість

Одиниць

1

----

Площа

га

1,2

----

 3. Відомості про замовника та розробника Генерального плану;

Львівська сільська рада Бериславського району Херсонської області виступає замовником проекту містобудівної документації,  Генерального плану с. Львове Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області (далі – Генеральний план), відповідно до рішення від 19.06.2018 р. №261, на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».

Розробником Генерального плану виступає ПП «СанВінд», відповідно до договору, на основі Закону України «Про архітектурну діяльність» та «Про основи містобудування».

4. Інформація про місце і строки ознайомлення проектом Генерального плану та Звітом;

З проектом Генерального плану та Звітом можна ознайомитись у залі засідань виконавчого комітету Львівської сільської ради, за адресою вул. Магістральна, 63, с. Львове, Бериславського району Херсонської області, в робочі години з 8:00 до 17:00, на офіційному сайті  Бериславської районної адміністрації, у період з 19.08.2019 по 04.10.2019.

Пропозиції та зауваження до Генерального плану та Звіту повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції та зауваження громадян приймаються за вказаною адресою у вище наведений термін, пропозиції надані після передбаченого для розгляду терміну не приймаються.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій;

Відповідальна особа: Яценко Микола Миколайович телефон 45269, lvovo56@ukr.net.

 6. Заплановані інформаційні заходи.

Інформаційні заходи щодо ознайомлення громадськості із проектом Генерального плану та Звітом, заплановані у вигляді експонування їх матеріалів у залі засідань виконавчого комітету Львівської сільської ради.

 Секретар сільської ради                                                              В.А. Копитченко

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.