Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

  • Львівська сільська рада Бериславського району Херсонської області виступає замовником проекту містобудівної документації, Генерального плану с. Львове Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області (далі – Генеральний план), відповідно до рішення від 19.06.2018р. №261, на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про місцеве самоврядування».
  • Генеральний план є документом державного планування місцевого рівнія, розроблений на основі затвердженої містобудівної документації, Схеми планування території Херсонської області, технічної документації по встановленню меж с. Львове, плану внутрішньогосподарського землекористування, технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, топографо-геодезичних досліджень 2017 року розроблених ДП «Херсонгеоінформ».

Генеральний план розроблено з метою:

- корегування меж населеного пункту з виключенням площі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, та розширення меж населеного пункту з західної сторони з метою влаштування ділянок виробничо-складських підприемств;

- розроблення у складі Генерального плану зонування території населеного пункту;

- врахування існуючих та встановлення проектних соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.

Затверджений у чинному порядку Генеральний план села стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які будуть використовувати землі в планувальних межах та здійснювати будівництво на території населеного пункту.

  • В межах с. Львове розташовані виробничі та комунально-складські підприємства, сільськогосподарського напрямку які відносяться до 4-тої, та 5-тої санітарної класифікації, санітарно-захисні зони яких, розповсюджуються на території існуючої житлової забудови населеного пункту.

На північ від населеного пункту розміщується сміттєзвалище площею – 1,2 га на відстані 0,5 км від межі населеного пункту. Охоронну зону навколо сміттєзвалища встановлено 500 м.

Відповідно до прийнятих за цим Генеральним планом рішень на території вільної від забудови, що включаються до населеного пункту з західної сторони  розташовано об’єкти що відносяться до 5-того класу санітарної класифікації, підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50м.

  • Промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, є джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним запахом, є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів що можуть у тому числі призвести до погіршення стану здоров’я населення.

Існуюча каналізаційна мережа відсутня.

В районі с. Львове та безпосередньо в межах населеного пункту розташовано водоохоронні смуги р. Дніпро, режим водоохоронних смуг порушено, у зв’язку з розташуванням в їх межах житлової та виробничо-складської забудови, її санітарно-захисних смуг, також в межах зазначених водоохоронних смуг розташовано зерно-ток, обладнаний для завантаження річкового судноплавного транспорту, який має причал, та дозвіл на водокористування відповідно до, розділу ІІІ, Водного кодексу України.  

Транскордонних наслідків для довкілля та здоров’я населення не передбачається.

  • У разі не затвердження документу державного планування Генерального плану, планування розвитку с. Львове буде здійснюватися не враховуючи зіну меж населеного пункту, за допомогою розроблення окремих проектів містобудівної документації, детальних планів території на частини населеного пункту, в яких питання врахування існуючих та встановлення проектних містобудівних, соціально-економічних, архітектурно-будівельних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, буде вирішуватись окремо.
  • Додаткових досліджень та вишукувань окрім зазначених у пункті «2», не передбачається.
  • Проектом Генерального плану передбачається влаштування самопливної каналізаційної мережі до проектної установки місцевих очисних споруд типу «BIOTAL», з метою забезпечення охорони ґрунтів від забруднення стоками. Передбачено рекультивацію існуючого сміттєзвалища, та розташування в районі його території полігону ТПВ у комплексі з сортувальною станцією площею 1,2 га на відстані 0,5 км від житлової забудови, також встановлено санітарно захисні смуги (500м) та накладено планувальні обмеження на використання території житлового призначення в межах санітарно захисної смуги полігону ТПВ.

З метою забезпечення охорони ґрунтів та вод с. Львове та р. Дніпро від забруднення, проектом передбачено закриття діючих кладовищ, що розташовані на ненормативній відстані від житлової забудови населеного пункту, та влаштування проектного кладовища на відстані 542 м на південь від населеного пункту. На території існуючої житлової та виробничої забудови що розташована, з порушенням вимог Водного кодексу України, санітарних та будівельних норм, на відстані ближче ніж 200м до зрізу води р. Дніпро, передбачено встановлення  водоохоронних смуг, з метою приведення використання зазначених територій, у відповідність до законодавства, санітарних та будівельних норм, поступового відселення мешканців, та перенесення виробничих потужностей на території проектної житлової та виробничої забудови відповідно.

Проектом передбачається влаштування на території населеного пункту систему зелених насаджень, яка в поєднанні з природно-ландшафтними умовами та архітектурно-планувальним рішенням буде сприяти покращенню мікроклімату та створенню сприятливих умов для життя та відпочинку населення, відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018  таблиці 8.1.

Для реалізації заходів передбачених рішеннями генерального плану, на територіях житлової забудови що розташовані в межах санітарно-захисних смуг виробничих та комунально-складських підприємств, з порушенням вимог санітарних та будівельних норм, встановлюється спеціальний режим використання території відповідно до схеми зонування території населеного пункту, зони Ж-1с, який передбачає поступову зміну функціонального призначення зазначених територій, та відселення мешканців на території проектної житлової забудови населеного пункту.

Території проектних виробничих та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно захисними смухами, 50 метрів, відповідно до санітарної класифікації.

  • Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

  • Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Львове Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області подаються до: виконавчого комітету Львівської сільської ради Бериславського району Херсонської області.

Відповідальна особа: Копитченко Віра Анатоліївна телефон(05546) 45-2-69, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, до 10.01.2019» .

 

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.