Приховувати нещасні випадки на виробництві не вигідно

На сьогоднішній день, залишаються підприємства, на яких продовжують приховувати травми та нещасні випадки, що сталися на виробництві.

Поряд з цим є непоодинокі випадки несвоєчасного повідомлення керівником підприємства про травму  працівника, що травмувався на виробництві. Зрозуміло, що нещасні випадки не можливо уникнути зовсім, але частково можна їм запобігти.  Необхідно вчасно повідомляти та розслідувати  такі випадки.

Роботодавцю, фізичній особі-підприємцю, яка використовує найману працю, не слід приховувати нещасний випадок, який стався з його працівником у процесі виконання ним трудових обов’язків, адже економічно не вигідно брати на себе відшкодування шкоди, заподіяної працівникові. Також, в разі виявлення прихованого нещасного випадку, або надання несвоєчасного повідомлення про нещасний випадок, згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення на роботодавця буде накладено адміністративне стягнення.

З огляду на зазначене, можна порадити роботодавцю, фізичній особі-підприємцю,  який використовує найману працю, про необхідність своєчасного розслідування всіх випадків травматизму, навіть при незначних травмах, з метою:

1) проведення профілактики виробничого травматизму;

2) забезпечення соціального захисту працівника потерпілого на виробництві.

У пункті 15 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1232, визначені обставини, за яких комісією з розслідування нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1. Після складання акту про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, випадок вважається страховим і відділення виконавчої дирекції Фонду відшкодовує витрати на медичну та соціальну допомогу (оплата листка непрацездатності, придбання ліків та ін.), здійснює щомісячні страхові виплати, виплачує одноразову допомогу потерпілому (у разі стійкої втрати працездатності), або членам його сім’ї.

Мають місце випадки прийняття на роботу працівників без укладення трудового договору. У даних випадках необхідно пам’ятати, що працівник позбавляється права на соціальні виплати.

У свою чергу, запрошуємо роботодавців та застрахованих осіб до співпраці з  Бериславським відділенням управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування України в Херсонській області  (м. Берислав, вул. 1 Травня, 187/46, тел. (05546) 7-50-75, 7-54-99) з метою надання методичної та практичної допомоги з питань організації роботи з охорони праці, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та проведення профілактичної роботи з цих питань.

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.