ПОСИЛАННЯ

Херсонська ОДА

Урядовий портал

 

Протокол проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Бериславській районній державній адміністрації

Протокол

проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Бериславській районній державній адміністрації

 

03  травня 2019 року

10.00

Районна державна адміністрація

(2-й поверх, зала засідань)

Площа Перемоги,2, м.Берислав

 

Учасники установчих зборів:

Всього -  11   осіб

Уповноважені представники інститутів громадянського суспільства - 7 осіб

Запрошені:

Дробиш Ірина Анатоліївна – перший заступник голови райдержадміністрації;

Дамаскіна Лариса Миколаївна – начальник відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації;

Мечик Тетяна Олександрівна – головний спеціаліст відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації;

Вечірко Вікторія Василівна – спеціаліст відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, секретар ініціативної групи.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Вступне слово першого заступника голови райдержадміністрації Ірини Дробиш.

 

СЛУХАЛИ: Мечик Т.О., яка зазначила, що установчі збори вважаються легітимними, якщо участь у них на момент проведення бере щонайменше половина представників від інститутів громадянського суспільства, які подали свої документи. Сьогодні на установчих зборах присутні 7 з 9 осіб, тому Збори вважаються легітимними. Окрім зареєстрованих учасників на збори запрошені представники райдержадміністрації. Пропоную обрати головуючого проведення установчих зборів Дробиш Ірину Анатоліївну.

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили: головою установчих зборів обрати Дробиш І.А.

 

Далі збори проводить головуючий:

 

 1. Затвердження порядку денного зборів.

Слухали:  Дробиш І.А. Головуюча Зборів ознайомила з проектом порядку денного, попередньо підготовленим ініціативною групою, та запропонувала внести пропозиції і зауваження. Запропонований проект винесено на голосування за основу:

 1. Затвердження порядку денного Зборів.
 2. Затвердження регламенту проведення установчих зборів.
 3. Обрання робочих органів зборів (секретар, лічильна комісія).
 4. Представлення інформації ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів для обрання громадської ради.
 5. Встановлення граничної чисельності членів Громадської ради.
 6. Звіт голови Громадської ради за 2017-2018 роки.
 7. Проведення виборів до Громадської ради. Обрання членів Громадської ради на наступні два роки.

Різне

Зауваження або пропозиції від учасників Зборів не надходили.

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили: Затвердити порядок денний установчих зборів, підготовлений ініціативною групою.

 1. Затвердження регламенту проведення установчих зборів

Слухали: Дробиш І.А. щодо регламенту проведення зборів та необхідності його затвердження. Учасники Зборів встановили ліміт часу на проведення установчих зборів – 1 год. З них:

 • 20 хвилин на затвердження порядку денного Зборів та регламенту проведення установчих зборів, обрання робочих органів зборів (секретар, лічильна комісія);
 • 10 хвилин на представлення інформації ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів для обрання Громадської ради та встановлення граничної чисельності членів Громадської ради;
 • 15 хвилин на звіт голови Громадської ради за 2017-2018 роки;
 • 10 хвилин на проведення виборів до Громадської ради та обрання членів Громадської ради на наступні два роки;
 • 5 хвилин на різне.

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили: Затвердити регламент проведення установчих зборів.

 

3.Обрання робочих органів зборів (секретар, лічильна комісія).

Слухали:  Дробиш І.А., яка повідомила про необхідність обрання робочих органів установчих зборів (секретаря та лічильну комісію) та звернула увагу на доцільності обрання до складу робочих органів членів ініціативної групи, які пройшли всі етапи підготовки до зборів.

Запропоновані кандидатури на секретаря зборів: Вечірко В.В.

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили: Обрати секретарем зборів – Вечірко В.В. – представника райдержадміністрації.

 

Слухали: Дробиш І.А., про необхідність визначення кількості членів лічильної комісії шляхом відкритого голосування. Запропоновані кандидатури членів лічильної комісії: Мечик Т.О., Дамаскіна Л.М.

 

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили. Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме:

 1. Мечик Т.О.
 2. Дамаскіна Л.М.

 

 1. Представлення інформації ініціативної групи про проведену роботу з підготовки до установчих зборів для обрання Громадської ради

Слухали: Мечик Т.О.,  члена ініціативної групи по проведенню установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення Громадської ради при Бериславській районній державній адміністрації, яка поінформувала про роботу ініціативної групи та запропонувала взяти до відома вищезазначену інформацію.

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили: Інформацію взяти до відома.

 

5.Встановлення граничної чисельності членів громадської ради.

Слухали: Мечик Т.О. щодо встановлення граничної чисельності членів Громадської ради. Згідно Постанови КМ №966 та Типового Положення про Громадську раду  гранична кількість членів громадських рад визначена у кількості 35 осіб. Запропоновано встановити граничну чисельність членів громадської ради у кількості 35 осіб.

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили: Встановити граничну чисельність членів Громадської ради у кількості 35 осіб.

 

 1. Звіт голови Громадської ради за 2017-2018 роки

Слухали: Чачібаю О.Г., який  прозвітував про проведену роботу Громадської ради за 2017 – 2018 роки та запропонував взяти до відома результати роботи за минулі два роки.

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили: Взяти до відома звіт голови Громадської ради за 2017-2019 роки.

 

 1. Проведення виборів до Громадської ради при Бериславській районній державній адміністрації

Слухали: Дробиш І.А. ознайомила присутніх зі списком уповноважених представників інститутів громадянського суспільства, які беруть участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при Бериславській районній державній адміністрації на 2019-2020 роки, представила кожного.

За бажанням представники інститутів громадянського суспільства мали змогу надати коротку інформацію щодо їх напрямків діяльності.

Запропонувала обрати до Громадської ради при Бериславській районній державній адміністрації, яка буде працювати протягом 2019-2020 років всіх, кого було включено до списку учасників установчих зборів та затвердити її склад.

Голосували: «за»   7                   «проти»   0               «утримались»   0

Вирішили: Вважати обраною на 2019-2020 роки громадську раду при Бериславській районній державній адміністрації у кількості 9 осіб, згідно списку  (список додається)

Список членів Громадської ради при Бериславській  районній державній адміністрації на 2019-2020 роки

П.І.Б. представника

Посада члена громадської ради із зазначенням повної назви ІГС, що висунув його кандидатом кандидата

1

Клипко Галина Степанівна

від Бериславського районного комітету профспілки медичних працівників

2

Кравцова Лілія Василівна

від громадської організації “Діти війни” у Бериславському районі Херсонської області

 

3

Лозовий Михайло Вікторович

від Бериславської районної організації Української Спілки Ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

4

Проценко Борис Миколайович

від Бериславського районного в херсонській області осередку Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль України”

5

Тертична Ірина Олександрівна

від Бериславської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України 

6

Ткаченко Олександр Миколайович

від Бериславської районної громадської організації воїнів-учасників АТО на Сході України “Тризуб”

7

Чачібая Олексій Григорович

від Спілки роботодавців товаровиробників та підприємців Бериславського району Херсонської області

8

Шаповалов Сергій Сергійович

від громадської організації “Відродження Берислава”

9

Якуба Сергій Вікторович

від громадської організації Херсонської Обласної Об’єднаної Козацької Паланки “Військо Запорозьке Низове ”

Спеціалісту відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації, секретарю установчих зборів, Вечірко В.В. доручити оприлюднити на офіційному веб-сайті райдержадміністрації результати проведення установчих зборів та затвердити склад Громадської ради при районній державній адміністрації розпорядженням голови.

 

Голова зборів                     Дробиш І.А.                         підпис ________

 

Секретар зборів                  Вечірко В.В.                        підпис_________

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.