Основні функції та нормативно-правові засади діяльності

Районна державна адміністрація (далі - державна адміністрація) є органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження делеговані їй відповідною радою.

Районна державна адміністрація забезпечує:

- виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня;
- законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля;
- підготовку та виконання районного бюджету та програм;
- взаємодію з органами місцевого самоврядування;
- реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.


Районна державна адміністрація діє на засадах:
- відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;
- верховенства права;
- законності;
- пріоритетності прав людини;
- гласності;
- поєднання державних і місцевих інтересів.

Правовий статус державної адміністрації встановлюється Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України. Державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також цим положенням.

Районна державна адміністрація є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банку України. На будинку, де розміщується державна адміністрація піднімається Державний Прапор України та вивішується табличка із зображенням Державного Герба України і найменуванням розташованого там органу.
Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності державної адміністрації регулюються регламентом, що затверджується головою державної адміністрації.

© 2017 Бериславська районна державна адміністрація.
74300 м.Берислав, Херсонська область , пл. Перемоги, 2
тел: 05546 7-56-48; факс: 7-56-48.
Е-mail rda-ber@khoda.gov.ua.
Creative Commons License
Бериславська районна державна адміністрація by вебсайт is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.